Thông cống nghẹt Lê Bình - Rút hầm cầu, xử lý mùi hôi, lắp đặt hệ thống thoát nước, đào hầm mới, chống thấm sàn betong, sửa nhà, nạo vét hố ga, trọn gói - 0909 15 00 33 Mr.Bình - thongcongnghetsaigon

Thông cống nghẹt Lê Bình - Rút hầm cầu, xử lý mùi hôi, lắp đặt hệ thống thoát nước, đào hầm mới, chống thấm sàn betong, sửa nhà, nạo vét hố ga, trọn gói - 0909 15 00 33 Mr.Bình - thongcongnghetsaigon

Thông cống nghẹt Lê Bình - Rút hầm cầu, xử lý mùi hôi, lắp đặt hệ thống thoát nước, đào hầm mới, chống thấm sàn betong, sửa nhà, nạo vét hố ga, trọn gói - 0909 15 00 33 Mr.Bình - thongcongnghetsaigon