Trận U22 Việt Nam - Singapore đang bị siêu bão Kammuri tăng sức mạnh đe dọa

Trận U22 Việt Nam - Singapore đang bị siêu bão Kammuri tăng sức mạnh đe dọa

Trận U22 Việt Nam - Singapore đang bị siêu bão Kammuri tăng sức mạnh đe dọa