Giống lợn thơm có giá 6,5 triệu/kg, được người sành ăn ví như nhân sâm động vật

Giống lợn thơm có giá 6,5 triệu/kg, được người sành ăn ví như nhân sâm động vật

Giống lợn thơm có giá 6,5 triệu/kg, được người sành ăn ví như nhân sâm động vật