Chủ đích khoe giày phản quang, nhưng Kỳ Duyên lại bị nghi ngờ vì vòng 2 thóp nhỏ

Chủ đích khoe giày phản quang, nhưng Kỳ Duyên lại bị nghi ngờ vì vòng 2 thóp nhỏ

Chủ đích khoe giày phản quang, nhưng Kỳ Duyên lại bị nghi ngờ vì vòng 2 thóp nhỏ